ตรวจสอบการจัดส่งสินค้า
Department
รายการสินค้าที่จัดส่งแล้ว/อยู่ระหว่างการจัดส่ง
Kerry Express
ลำดับที่: 1
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00509
วันที่จัดส่ง: 17 กันยายน 2566 11:33
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019076559
Kerry Express
ลำดับที่: 2
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00508
วันที่จัดส่ง: 28 สิงหาคม 2566 10:46
หมายเลขพัสดุ คลิก!
KBKKU00008225WZ
Flash Express
ลำดับที่: 3
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00507
วันที่จัดส่ง: 16 สิงหาคม 2566 15:06
หมายเลขพัสดุ คลิก!
TH01514FZYU49C
Kerry Express
ลำดับที่: 4
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00506
วันที่จัดส่ง: 11 สิงหาคม 2566 15:02
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0018610888
Kerry Express
ลำดับที่: 5
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00505
วันที่จัดส่ง: 05 สิงหาคม 2566 13:51
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0018610883
Kerry Express
ลำดับที่: 6
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00504
วันที่จัดส่ง: 02 สิงหาคม 2566 14:39
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0018610880
Kerry Express
ลำดับที่: 7
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00503
วันที่จัดส่ง: 02 สิงหาคม 2566 13:46
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0018610879
Kerry Express
ลำดับที่: 8
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00502
วันที่จัดส่ง: 29 กรกฎาคม 2566 11:13
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0018610875
Kerry Express
ลำดับที่: 9
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00501
วันที่จัดส่ง: 26 กรกฎาคม 2566 12:07
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0018610872
Kerry Express
ลำดับที่: 10
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00500
วันที่จัดส่ง: 17 กรกฎาคม 2566 11:11
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0018610867